7-drogowy zawór ciśnieniowy – bezpieczne przełączanie z zaworami gniazdowymi

Pantera4504_d0_kw_P4090971_d1_210708_CMS

Wyjątkowo praktyczny jest 7-drożny zawór ciśnieniowy, w który wyposażony jest opryskiwacz Pantera z pakietem Comfort. Inaczej niż w przypadku zwykłych zaworów ciśnieniowych, własny projekt firmy AMAZONE zawiera zawory gniazdowe. Odpowiednie ścieżki przepływu cieczy są otwierane lub zamykane wyłącznie przez przechylenie lub odchylenie zaworu ciśnieniowego.


Zalety:

  • Wszystkie funkcje po stronie ciśnieniowej są obsługiwane zaworem
  • Minimalne zużycie uszczelek i odporność na piach i substancje zawieszone w wodzie
  • Przy zmianie funkcji nie jest aktywowana żadna niepożądana ścieżka 

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.