AmaSelect CurveControl

HeadlandControl_Feld_001_d1_110906

Aby utrzymać stałą dawkę oprysku na całej szerokości roboczej, nawet podczas pokonywania zakrętów, AmaSelect CurveControl oferuje precyzyjne rozwiązanie. Funkcja CurveControl jest oferowana standardowo w połączeniu z indywidualnym przełączaniem rozpylaczy AmaSelect i aktywnym prowadzeniem belki polowej ContourControl.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.