AmaSelect Spot

AmaSelect Spot (1) Drohneneinsatz3_d1_190813

Zmienna aplikacja środków ochrony roślin na podstawie map punktowych


Zmienne zwalczanie chwastów
W celu ograniczenia zużycia środków ochrony roślin AMAZONE oferuje w ramach systemu AmaSelect punktowe zwalczanie chwastów na podstawie punktowych map aplikacyjnych. Tworzeniem map punktowych zajmują się zewnętrzni dostawcy.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.