Automatyczne i samoczynne czyszczenie

Cały opryskiwacz z rozwadniaczem można myć całkowicie automatycznie. Do tego celu Pantera posiada programy mycia w pakiecie Comfort plus: mycie intensywne, mycie szybkie i płukanie belki polowej.

Ponadto rozwadniacz może płukać się samoczynnie po każdym napełnieniu. 

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.