Automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch z Section Control

Automatische Teilbreitenschaltung (1) Automatische Teilbreitenschaltung_Pantera

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, to mogą być one uruchomiane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i w poprzeczniakach.

Automatische Teilbreitenschaltung (2) Automatische Teilbreitenschaltung_1_Pantera
Automatische Telbreitenschaltung (3) Automatische Teilbreitenschaltung_2_Pantera

* Wartości zależne od struktury pól, szerokości roboczej i ilości sekcji


Zalety automatycznego przełączania sekcji szerokości:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.