Automatyczne systemy kierowania

Automatische Lenksysteme (1) Pantera-AGI-4_Topcon-d2-151029

AMAZONE oferuje pakiet Steer Ready do sterowania orbitrolem kierownicy jako rozwiązanie do automatycznego kierowania wspomaganego przez GPS. Przy wyposażeniu w pakiet Steer Ready możliwe jest połączenie anteny GPS, takiej jak np. AGI-4. Dzięki temu uzyskuje się w kolejnych przejazdach dokładność do kilku centymetrów.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.