Automatyczne systemy kierowania

Automatische Lenksysteme (1) Pantera-AGI-4_Topcon-d2-151029

Jako rozwiązanie dla automatycznego kierowania wspomaganego przez GPS, firma AMAZONE oferuje zestaw Steer Ready do sterowania kierowaniem hydraulicznym. Przy wyposażeniu w zestaw Steer Ready możliwe jest połączenie anteny GPS, takiej jak np. AGI-4. 

Dostępne są rozwiązania RTK zapewniające wysoką precyzję w zakresie dokładności śladów.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.