Belka polowa Super-L2 o szerokości roboczej od 21 do 40 metrów

Super-L2-Gestänge (1) UX_0100

Nawet przy maksymalnej szerokości belki polowej wynoszącej 40 m, szerokość transportowa belki polowej Super-L2 wynosi tylko 2,55 m. W pozycji transportowej belka polowa znajduje się za kabiną. Oznacza to: brak ograniczenia pola widzenia dla kierowcy, brak kapiących płynów w obszarze kabiny.


„Belkę polową można złożyć zarówno jednostronnie jak i dwustronnie. Pozwala to spełnić wymagania różnych systemów ścieżek technologicznych, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm usługowych.”
(dlz „Raport z jazdy Pantera 4502” 2/2016)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.