Belka polowa Super-L3 o szerokości roboczej 36 m

Super-L3-Gestänge (1) L3_36m_Ausschnitt_links_pers_Duesenkoerper_d1_190109

Belka polowa Super-L3 uzupełnia belkę polową Super-L2 o szerokość roboczą 36 m. Każdy z wysięgników zewnętrznych i środkowych ma długość 6 m, w związku z czym belka polowa Super-L3 jest podzielona na tylko 3 elementy składane po każdej stronie. Pozwala to na stosowanie belki polowej Super-L3 o szerokości 36 m również przy zredukowanej szerokości roboczej do 24 m i 12 m. Zewnętrzne wysięgniki są wykonane w całości z konstrukcji aluminiowej z dodatkowymi profilami poprzecznymi. Zapewnia to bardzo wysoką wytrzymałość przy jednocześnie najniższej masie własnej. Zapewnia to bardzo wysoką wytrzymałość przy jednocześnie najniższej masie własnej. Wstępnie naprężona hydraulicznie ochrona przed przeciążeniami wysięgnika zewnętrznego może być seryjnie odchylana do tyłu, do przodu i do góry. Zaleta wstępnie naprężonej hydraulicznie ochrony przed przeciążeniemz zasadą „drzwi do saloonu” polega na niezmiennie wysokich progach zadziałania w całym zakresie działania. Ponadto gwarantuje ona niezawodny powrót do pozycji wyjściowej we wszystkich warunkach przy minimalnym zużyciu.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.