Elektrycznie zdalnie sterowana armatura sekcyjna TG

UX_0150(1)_rdax_170x118.jpg

Do obsługi ISOBUS dostępna jest armatura sekcyjna TG z maksymalnie 13 sekcjami szerokości. Sekcje szerokości są szybko i bez kroplenia włączane zaworami z silnikami elektrycznymi z odciążaniem ciśnienia. Wielkość dawki jest w każdej sytuacji dokładnie i szybko sterowana przez komputer roboczy maszyny.


Jedno- i wielokrotne korpusy dysz
Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą wymianę rozpylaczy. Korpusy 3 lub 4 rozpylaczowe są korzystne przy częstej zmianie rozpylaczy wynikającej z różnorakiego zastosowania i zróżnicowanych upraw. 

Firma AMAZONE oferuje szeroką gamę rozpylaczy takich marek jak agrotop, Lechler i TeeJet.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.