HeightSelect

Za pomocą systemu HeightSelect (tylko w połączeniu z AmaSelect) automatycznie dopasowywany jest również odstęp między belką polową a docelową uprawą w zależności od rozstawu i typu rozpylaczy. Przy włączonym rozpylaczu, system automatycznej regulacji belki polowej ustala odpowiedni odstęp od powierzchni docelowej. Taka automatyka poprawia efektywność działania środków ochrony roślin i uwalnia człowieka od sporej części prac.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.