HeightSelect

HeightSelect (1) Spritzhoehe_Schema_d1_161230_145pro

Za pomocą systemu HeightSelect (tylko w połączeniu z AmaSelect) automatycznie dopasowywany jest również odstęp między belką polową a docelową uprawą w zależności od rozstawu i typu rozpylaczy. Przy włączonym rozpylaczu, system automatycznej regulacji belki polowej ustala odpowiedni odstęp od powierzchni docelowej. Taka automatyka poprawia efektywność działania środków ochrony roślin i uwalnia człowieka od sporej części prac.


  1. Automatyczna wysokość oprysku: 57 cm
  2. Rozpylacz 110° : Rozstaw rozpylaczy 50 cm
  3. Automatyczna wysokość oprysku: 45 cm
  4. Rozpylacz 80° : Rozstaw rozpylaczy 25 cm

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.