Maksymalny komfort obsługi

W menu napełniania zapisywana jest powierzchnia przeznaczona do opryskiwania pasowego i powierzchniowego oraz żądane dawki dla obu rodzajów oprysku, a wymagana ilość napełnienia jest automatycznie obliczana w celu zminimalizowania ilości resztek. Regulacja rozstawu rzędów, kąta oprysku i wysokości oprysku rozpylaczy jest bardzo łatwa za pomocą osobnego menu w sterowniku ISOBUS. Wybór właściwego układu rozpylaczy i związanych z tym pozycji rozpylaczy na opryskiwanym pasie jest automatyczny. Naciśnięcie przycisku na terminalu ISOBUS w sekundę zmienia opryskiwanie całopowierzchniowe na pasowe i odwrotnie.


Zalety AmaSelect Row:

  • Niezawodne opryskiwanie pasowe na plantacjach rzędowych uruchamiane przyciskiem
  • Możliwe różne rozstawy rzędów, dzięki opcjonalnemu zestawowi przedłużek z rozstawem co 25 cm
  • Wysoki komfort obsługi ze zintegrowanym menu napełniania z obliczaniem ilości tankowania
  • Redukcja środków ochrony roślin do 65%

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.