Myjka zewnętrzna

UX_0112_rdax_170x70.jpg

Samojezdny opryskiwacz polowy jest dokładnie myty z zewnątrz natychmiast po pracy lancą o długości 20 m.

W SmartCenter dostępny jest 20-litrowy zbiornik do mycia rąk z dozownikiem mydła.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.