Nadmierna lub niedostateczna dawka na zakrętach

Kurvenfahrten_ohne_AmaSelect_CurveControl_d1_190829_CMS

Dotychczas podczas oprysku po łukach dochodziło do przedawkowania po wewnętrznej stronie łuku i redukcji dawki po zewnętrznej stronie łuku. Im szersza jest belka robocza, tym większy stanowi to problem. Nadmierne dozowanie po wewnętrznej stronie zakrętu jest problematyczne, ponieważ może być tu dozowana ilość środka przekraczająca zadaną dawkę o ponad 300%.

Poza ciśnieniem w rozpylaczu AmaSelect CurveControl określa promień zakrętu za pomocą czujników i automatycznie oblicza korektę ciśnienia dla zmienionego natężenia przepływu. Poprzez automatyczną wymianę rozpylacza w belce polowej, system reguluje dawkę oprysku niezależnie od sekcji. 

Zalety:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.