Nawożenie płynne i spryskiwanie spodów liści – rozwiązania przystosowane do wysokich wydajności

Flüssigdüngung & Unterblattspritzung (1) UX_0133

Nawożenie płynne

Opryskiwacze do ochrony roślin firmy AMAZONE nadają się doskonale zwłaszcza do nawożenia płynnego: użycie wysokiej jakości tworzyw sztucznych, dobre zabezpieczenie antykorozyjne i zastosowanie prawie wyłącznie stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność również przy stosowaniu płynnych nawozów.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.