Nowoczesny, szybko pracujący hydrostat z reduktorem w kole

Pantera – die flexible Intelligenz (1) Pantera_4502_Einsatz_001_d2_151020

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.