Oprysk liści od spodu

Unterblattspritzung (1) UX_0166

Również w połączeniu z opryskiwaczami polowymi AMAZONE możliwe jest stosowanie efektywnych rozwiązań do oprysku liści od spodu. Na przykład system Dropleg to lekkie i wytrzymałe urządzenie do oprysku liści od spodu, które swobodnie porusza się w poprzek rzędów.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.