Pakiet Comfort 1

Comfort-Paket 1 (1) TwinTerminal_4500L_d2_190816

Dzięki pakietowi Comfort 1, Pantera dysponuje profesjonalnym wyposażeniem do automatyzacji obiegu cieczy roboczej. Sterowanie najważniejszymi funkcjami obiegu cieczy roboczej (napełnianie, intensywność pracy mieszadła i mycie) odbywa się zdalnie za pomocą terminala obsługowego i terminala TwinTerminal.


Zalety pakietu Comfort 1:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.