Pompa wody płuczącej

Pantera4504-H_Details_d0_kw_P8035943_d1_210804_CMS (1)

W skład pakietu Comfort plus wchodzi pompa wody płuczącej o wydajności 160 l/min. Za jej pomocą rozwadniacz może być zaopatrywany wodą płuczącą ze zbiornika czystej wody podczas napełniania ciśnieniowego.

Za pomocą pompy wody płuczącej zbiornik czystej wody i zbiornik cieczy roboczej mogą być napełniane równolegle przez przyłącze ssące. Dodatkowa pompa wody płuczącej umożliwia szybkie mycie opryskiwacza Pantera.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.