Prześwit – prawie bez granic

Fast grenzenlos – die Bodenfreiheit (1) Pantera_Bodenfreiheit_d2_131016

W praktyce okazuje się, że duży, wynoszący 1,20 m prześwit, jest jedną z ważniejszych zalet Pantery. W Pantera-H prześwit wynosi aż 1,70 m. Jest to zaleta doceniana przede wszystkim przy opryskach kwitnącego rzepaku czy wysokiej kukurydzy – rośliny są w pełni chronione.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.