Rozpylacze wielootworowe

Mehrlochdüsen (1) UX_0134

Do zgrubnego rozdzielania nawozów płynnych są dodatkowo dostępne rozpylacze wielootworowe (3- lub 7-otworowe), a na życzenie również rozpylacze języczkowe FD.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.