Rozwadniacz i inżektor Power

Einspülbehälter und Power-Injektor (1) Pantera_Details_d0_kw_8942_d2_190930

Poprzez przewód pierścieniowy z dodatkowymi dyszami w rozwadniaczu, substancje czynne w postaci proszku i większe ilości mocznika są szybko i bezpiecznie rozpuszczane i natychmiast rozwadniane i zasysane za pomocą inżektora Power. W celu bezproblemowego mycia kanistrów po środkach ochrony roślin i pełnego wykorzystania zawartości kanistrów należy stosować w płukaniu kanistrów dyszę rotacyjną. Zamknięty rozwadniacz może być przepłukiwany w celu samooczyszczenia. Pokrywa szczelnie zamyka rozwadniacz, dzięki czemu do systemu nie dostaje się brud.


„Rozwadniacz jest wygodny w obsłudze.”
(dlz „Raport z jazdy Pantera 4502” 02/2016)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.