System obiegu cieczy (DUS)

DUS_rdax_170x263.jpg

System obiegu cieczy (DUS) – sprawdzone ponad 10 000 razy

System obiegu cieczy AMAZONE DUS gwarantuje bezpieczną cyrkulację w całym systemie. Na początku pracy system przewodów włącznie z przewodami opryskowymi jest napełniany pod ciśnieniem roztworem cieczy roboczej w odwrotnym kierunku. W ten sposób przewody opryskowe są zawsze napełnione i gotowe do natychmiastowej pracy na całej szerokości roboczej. Wyeliminowano czasy oczekiwania przed rozpoczęciem pracy.

Przy wyłączeniu jednej sekcji szerokości, manewrach zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzięki zredukowanemu ciśnieniu, znajduje się w stałej cyrkulacji. W ten sposób eliminuje się powstawanie zatorów i wytrącanie środków w przewodach opryskowych.

Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej wypryskania. Podczas mycia skoncentrowana ciecz robocza jest zwracana do zbiornika cieczy roboczej poprzez system obiegu cieczy (DUS).


System obiegu cieczy DUS z wyłączoną sekcją szerokości

Strumień cieczy jest prowadzony od zaworu ciśnienia do zaworu redukcji ciśnienia i przepływa pod niskim ciśnieniem (0,8 bara) przez zawór zwrotny. Strumień cieczy płynie przez przewody opryskowe do zbiornika. Poszczególne korpusy rozpylaczy pozostają zamknięte, ponieważ odpowiednie membranowe zawory zwrotne otwierają się dopiero od 1,0 bara.
Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.