System zasilania sprężonym powietrzem

Do czyszczenia maszyn i regulacji ciśnienia w oponach opcjonalnie dostępny jest system zasilania sprężonym powietrzem z niewielkim zapasem sprężonego powietrza.

Przyłącze sprężonego powietrza znajduje się po prawej stronie maszyny pod kabiną.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.