Systemy kamer

Kamerasysteme (1) Pantera4503_d0_kw_PC101990_d2_190815

Obraz z dostępnej opcjonalnie kamery tylnej, zapewniającej widok do tyłu lub na urządzenie manewrujące, jest w pełni zintegrowany z terminalem AmaDrive 7.0. Gdy włączony jest bieg wsteczny, wyświetlacz włącza się automatycznie.

Drugi, opcjonalny system kamer z oddzielnym ekranem może być używany do stałego wyświetlania obrazu z kamery skierowanej na prawe przednie koło.


  • Duży, wynoszący 135° kąt widzenia°
  • Kamera z ogrzewaniem i pokryciem warstwą Lotus
  • Dzięki technice podczerwieni, jasny obraz także w ciemności
  • Funkcja automatycznego antyrefleksu

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.