Systemy kamer

Kamerasysteme (1) Pantera4503_d0_kw_PC101990_d2_190815

Obrazy z opcjonalnej kamery cofania oraz kamery przedniego, prawego koła pokazywane są na kolorowym ekranie o wysokiej rozdzielczości.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.