TwinTerminal 7.0 z ekranem dotykowym

UX01_detail_d0_kw_P9153586_d2_210705_CMS

Z pakietem Comfort plus obsługa jest szczególnie wygodna. Zamiast zaworów obsługowych dostępny jest TwinTerminal 7.0 z ekranem dotykowym, który znacznie ułatwia obsługę maszyny. Do obsługi obiegu cieczy roboczej służy wyłącznie wysokoczuły ekran dotykowy, który działa bez zarzutu nawet pod dotykiem palców w rękawicach. Użytkownik wybiera tylko żądaną funkcję, a opryskiwacz ustawia się automatycznie!

W sterowniku można zapisać dwa indywidualne profile napełniania dla różnych użytkowników i zastosowań. Do napełniania wystarczy tylko podłączyć wąż, maszyna napełni automatycznie do wybranego poziomu zbiornik cieczy roboczej oraz zbiornik na czystą wodę. Opcjonalnie można wybrać regulowaną indywidualnie przerwę w napełnianiu zbiornika cieczą roboczą.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.