Wyposażenie seryjne Pantera 4503

Serienausstattung Pantera 4503 (1) Pantera4503_d0_kw_PC101933_d2_190820

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.