Wyposażenie w węże wleczone

UX4201_schleppschlauch_Claas_d0_kw_DJI_0515_d2_200604_CMS

Wyposażenie w węże wleczone dla belki polowej Super-L składa się z zestawu węża wleczonego i można go łączyć z poczwórnym korpusem rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect oraz z zestawem przedłużek do rozpylaczy o rozstawie 25 cm.

Obciążniki ze stali nierdzewnej pomagają utrzymać węże wleczone w łanie.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.