Z rozstawem rozpylaczy co 50 cm albo 25 cm

Opcjonalnie korpusy rozpylaczy AmaSelect można dodatkowo wyposażyć w zestaw przedłużek dla rozstawu rozpylaczy co 25 cm. Dzięki temu, w połączeniu ze specjalnymi rozpylaczami o kącie 80°, możliwe jest zmniejszenie odstępu od powierzchni docelowej nawet do wartości mniejszej niż 50 cm. Ponadto wariant ten można uzupełnić o opcję HighFlow dla aplikacji wysokich dawek.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.