Do budowy dróg – prosty i pewny

Für den Straßenbau (1) Strassenarbeit-Granulat_ISOv2

Wymagania dotyczące nawierzchni oraz ścieralnej warstwy asfaltowej stale rosną. Zasadniczo muszą być rozsiewane np. warstwy pyłu asfaltowego połączonego z grysem po to, aby zwiększyć przyczepność nowej nawierzchni toru jazdy. Takie czynności zwiększające przyczepność służą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Chodzi przy tym o to, aby równomiernie rozdzielić grys.

Dla zwiększenia przyczepności nawierzchni wyjątkowo dobrze nadaje się oferowany przez AMAZONE dwutarczowy rozsiewacz ZA-XS H. Zamontowany na walcu drogowym powoduje, że grys rozsiewany jest na wystarczająco gorącą górną warstwę nawierzchni i natychmiast w nią wciskany. Takie postępowanie odbywa się albo bezpośrednio za maszyną układającą albo najpóźniej po pierwszym przejeździe walca.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki komunalnej

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.