SmartCenter

SmartCenter (1) E-und-S_301_d0_kw_0506_d1_170602

Dzięki zmiennemu przestawianiu systemu prowadzącego można za pomocą E+S rozsiewać symetrycznie lub asymetrycznie. Strefy rozsiewu można przez SmartCenter przyporządkować i ustawiać bardzo precyzyjnie i szybko z tyłu rozsiewacza na wysokości czubka lejka.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki komunalnej

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.