HorseHopper

HorseHopper (1) Horsehopper_Deutz_002_d1_120920

Zadbane pastwiska dla zdrowych koni!


Lepsza higiena pastwiska i jego optymalne wykorzystanie
Jedynym skutecznym środkiem lepszej higieny pastwisk jest zbieranie końskich odchodów. Ich rozgarnianie powoduje rozmieszczenie pasożytów na większej powierzchni, zwiększa się także udział miejsc bujnie porośniętych po łajniakach. HorseHopper kosi porost, w tym metrowe osty, i zbiera je razem z odchodami koni, co umożliwia bardziej intensywne korzystanie z pastwiska.


Zalety HorseHoppera:

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki komunalnej

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.