3 maj 2023

140 lat AMAZONE: ,,Pomysły na naszą przyszłość”

Do pobierania pakietu dla mediów

2022_03_BM_140Jahre_out

Kiedy 1 maja 1883 roku Heinrich Dreyer założył w Gaste koło Osnabrück firmę „H. Dreyer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte” (Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych H. Dreyer), nie mógł przypuszczać, że pewnego dnia Amazone stanie się jednym z wiodących na świecie producentów maszyn rolniczych. Od 140 lat rodzinne przedsiębiorstwo oferuje innowacyjne produkty dla rolnictwa.

Historia sukcesu

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Założyciel Heinrich Dreyer rozpoczął w 1883 roku od produkcji czyszczalni do zboża i bardzo wcześnie uznał: „Musimy wyjść w świat”. Już w 1906 roku pierwsze maszyny do czyszczenia zboża sprzedano do Valparaiso w Chile i w ten sposób położono kamień węgielny pod prężną działalność eksportową dzisiejszej grupy Amazone. Synowie, wnuki i prawnuki Heinricha Dreyera w kolejnych latach wyznaczali znaczące kamienie milowe w rozwoju produktów i do dziś kontynuują historię sukcesu. Szczególnie w latach sześćdziesiątych prawdziwym bestsellerem stał się zawieszany dwutarczowy rozsiewacz nawozów ZA oraz legendarny siewnik D4. Nastała konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnych i tak w Hude koło Oldenburga powstał pierwszy zakład filialny, który w 2009 roku został rozbudowany o zakład Hude-Altmoorhausen , w którym produkuje się nowoczesne siewniki do dużych powierzchni. Wraz z wejściem na rynek uprawy gleby , Amazone jako pierwszy producent skonstruował maszyny napędzane przez WOM do kombinacji z siewnikami. Od 1998 roku na rynek wprowadzane są również bierne maszyny uprawowe przez spółkę-córkę BBG Bodenbearbeitungsgeräte z Lipska.

W historii firmy co raz zdarzały się trudne czasy. Ale rodzinie Dreyer udało się utrzymać firmę na solidnym kursie wzrostu przez wszystkie pokolenia. Produkcja jest stale rozwijana, a portfolio produktów zostało poszerzone o kolejne obszary specjalizacji. W 2016 roku Amazone wraz z przejęciem produkcji pługów firmy Vogel & Noot w węgierskiej miejscowości Mosonmagyaróvár znacznie powiększa zarówno swoją ofertę produktów, jak i jej możliwości produkcyjne. Oprócz zakładów w Gaste i Leeden, w 2018 roku otwarto nowy zakład produkcyjny w Bramsche na północ od Osnabrück. Nowoczesne hale montażowe stwarzają warunki do różnorodnej produkcji, w tym do produkcji dużych maszyn, jak również do ogólnej optymalizacji logistyki w trzech zakładach. Od 2019 roku do grupy przedsiębiorstw należy również zakład Schmotzer Hacktechnik w Bad Windsheim. Był to ważny krok na drodze poszerzenia oferty w zakresie pielęgnacji roślin.

Rozwijanie wartości z przeszłości

Dreyer_Christian_Justus_d0_kw_Q2072850
Od lewej: Christian Dreyer i dr Justus Dreyer (prezesi zarządu/właściciele grupy Amazone)

Do głównych kompetencji firmy Amazone należy dziś technika aktywnych i biernych maszyn uprawowych, siewniki, w tym siewniki punktowe, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze polowe. Kolejnym filarem jest produkcja maszyn komunalnych do pielengnacji parków i terenów zielonych oraz utrzymania dróg zimą, która odbywa się w zakładzie w Forbach/Francja. W ostatnim roku obrotowym 2022 grupa Amazone obejmowała dziewięć zakładów produkcyjnych i zatrudniała łącznie ponad 2000 pracowników. W 2022 r. udział eksportu wyniósł 80%. Siedziba i główna fabryka grupy Amazone znajduje się do dziś w dzielnicy Gaste, należącej do Hasbergen koło Osnabrück. Udziały w firmie należą w całości do rodzin Dreyer. Po prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Heinzu Dreyerze († 17 lutego 2023) i jego kuzynie Klausie Dreyerze, którzy kierowali losami grupy przez prawie 50 lat, czwarte pokolenie z dwoma właścicielami Christianem Dreyerem i dr Justusem Dreyerem sprawuje władzę od wielu lat. „Chcemy kontynuować przełomowe sukcesy z przeszłości, aby rolnictwo na całym świecie polegało na naszych innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie inteligentnej produkcji roślinnej” – wyjaśniają obaj właściciele. „Mamy wielki dług wdzięczności wobec naszych przodków. Chcemy trwale rozwijać stworzone przez nich wartości, a jednocześnie z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. Nasze podziękowania kierujemy również do członków naszych rodzin, klientów, pracowników, dystrybutorów i importerów, dostawców oraz wszystkich osób, które swoim osobistym zaangażowaniem i wielkim poświęceniem przyczyniły się do sukcesu firmy.”

Dalszy rozwój w planowaniu

pressebild_precea_dreyer_140jahre_a5_b_d1_2304262
Założyciel Heinrich Dreyer z historycznym logo firmy z okresu założenia oraz najnowszym siewnikiem punktowym Amazone Precea.
Inteligentne planowanie i inwestowanie w pomyślną, zrównoważoną przyszłość, a nie myślenie o krótkotrwałym zysku, powinno nadal kształtować filozofię przedsiębiorstwa. Właściciele dążą przy tym do dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych Amazone zgodnie z rozwojem organicznym oraz do ciągłej modernizacji istniejących procesów produkcyjnych i logistycznych. Równocześnie Amazone wraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami chce skoncentrować się na zdobywaniu kolejnych udziałów w rynku we wszystkich obszarach kompetencji na najważniejszych rynkach świata. „Podczas opracowywania nowych technologii w pierwszej kolejności należy skupić się na potrzebach klientów, a także odpowiednio wcześnie określić wymagania przyszłości. Ta droga już w przeszłości okazała się skuteczna” – mówi dr Justus Dreyer. W obsłudze klientów coraz większe znaczenie ma również jeszcze intensywniejsze towarzyszenie coraz bardziej skomplikowanym maszynom i metodom produkcji rolniczej poprzez usługi doradcze. Między innymi Amazone będzie dalej rozbudowywać nowe gospodarstwo doświadczalne Wambergen przy zakładzie Hasbergen-Gaste. W ramach długoterminowych badań nad uprawą roli pod nazwą Controlled Row Farming (CRF) wprowadzana jest tam obecnie nowa metoda uprawy rzędowej. Firma stale intensyfikuje swoje kompleksowe oferty szkoleniowe.

Podobnie jak w przeszłości, ważna jest również odpowiedzialność za osoby zatrudnione w firmie i ich rodziny. „Z jednej strony zależy nam na utrzymaniu i dalszym rozwoju miejsc pracy. Z drugiej strony wiemy, że firma potrzebuje zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, aby pozostać w czołówce rozwoju nowych technologii i zawsze produkować optymalną jakość”, wyjaśnia Christian Dreyer.

Pomysły na naszą przyszłość  

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

W odniesieniu do przyszłego rozwoju programu produktów firmy Amazone , właściciele za najważniejsze zadania uważają wymogi ekonomii i ekologii. „Chcemy wnieść decydujący wkład w wyżywienie świata i wspomóc nasze rolnictwo innowacyjnymi pomysłami, aby dalej orientować się na przyszłość i zrównoważony rozwój” – wyjaśnia dr Justus Dreyer na tle najważniejszych wyzwań stojących dziś przed profesjonalnym rolnictwem i techniką rolniczą. Z jednej strony rolnictwo musi wytwarzać żywność wysokiej jakości, aby wyżywić coraz większą liczbę ludzi na naszej planecie. Z drugiej strony powierzchnie upraw potrzebnych do produkcji żywności stale się zmniejszają. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany klimatyczne oraz związane z nimi skrajne warunki pogodowe. „Widzimy zatem trzy ważne zadania, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo i my, które oczywiście wzajemnie na siebie wpływają: Ochrona cennych zasobów, zrównoważone zmniejszenie zużycia środków produkcji, większa precyzja dla zrównoważonego rozwoju i efektywności kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu plonów” – kontynuuje Christian Dreyer. Dlatego też Amazone realizuje główny cel, jakim jest uzyskanie wysokiego poziomu plonów z ha powierzchni przy zastosowaniu zrównoważonych metod. Chodzi o to, aby udoskonalić efektywność procesów produkcji i uprawiać rośliny tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe. Dodatkowo, ważnym celem jest dla nas wzrost bioróżnorodności i utrzymanie żyzności gleby, ponieważ warunkuje to w sposób zrównoważony pomyślne perspektywy dla następnych pokoleń.


Aby jeszcze skuteczniej sprostać wymaganiom ekologicznym, Amazone będzie między innymi forsować obszar Amazone 4.0 z rozsądnym wykorzystaniem elektroniki. Z pomocą technologii GPS, technologii czujników, oprogramowania i innych narzędzi mają zostać rozszerzone możliwości uprawy roślin ze zmienną aplikacją lub indywidualną dla pojedynczej rośliny. Właściciele chcą rozszerzyć udany program maszynowy, aby móc nadal oferować odpowiednie technologie i procesy dla każdej lokalizacji z jej indywidualnymi cechami, ale także dla każdej wielkości gospodarstwa i metod uprawy. Ważną podstawą jest tu rozbudowa własnego programu doświadczalnego na polu międzynarodowym we współpracy z instytutami naukowymi, instytucjami doradczymi i praktykami rolniczymi.

W przyszłości również elastycznie i szybko

„Skupiamy się na tym, aby Amazone mogła w przyszłości nadal optymalnie obsługiwać swoich klientów. Wciąż trzeba być bardziej elastycznym , niezawodnym i szybszym od innych” – podsumowują wyzwania właściciele. „Wymaga to od nas ciągłego spełniania aktualnych wymagań klientów i rozwijania innowacyjnych technologii. W przypadku techniki rolniczej i rolnictwa, które jest systemowo istotne dla wyżywienia ludności na całym świecie, widzimy pozytywne perspektywy długoterminowo i dlatego z optymizmem patrzymy również w przyszłość.”