AgXeed_Agbot_Amazone_Cenio3000Super_Doppelmesserwalze

14 cze 2022

AMAZONE angażuje się w start-up AgXeed

Do pobierania pakietu dla mediów


Grupa AMAZONE zacieśnia współpracę rozwojową z holenderskim start-upem AgXeed B.V. poprzez udział finansowy w przedsiębiorstwie. Kolejnym partnerem inwestycyjnym z obszaru techniki rolniczej, uczestniczącym w projekcie jest CLAAS , firma działająca w grupie Seed Green Innovations GmbH.

Wraz z intensyfikacją udanej współpracy, AMAZONE staje się strategicznym partnerem start-upowej firmy AgXeed. Celem partnerstwa jest dalszy rozwój maszyn AMAZONE pod kątem ich autonomicznej pracy w polu. Ważną podstawą współpracy jest zobowiązanie do stosowania otwartych interfejsów w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i możliwości podłączenia maszyny z ciągnikiem oraz osiągnięcia maksymalnych korzyści dla obu stron. W centrum uwagi znajduje się klient i jego potrzeby. Celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania na rynku dzięki współpracy AgXeed, Claas i AMAZONE.


Autonomiczne platformy AgXeed idealnie pasują do oferty produktów AMAZONE. Połączenie minimalnego nacisku na podłoże, idealnego rozkładu masy i elastycznych przestrzeni agregatowania otwiera nowe możliwości w zakresie budowy inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.


AgBot z podwoziem gąsienicowym był już w ostatnich latach z dużym powodzeniem stosowany w połączeniu z techniką uprawy gleby i siewu firmy AMAZONE. Oprócz uprawy gleby i siewu, nowy 4-kołowy AgBot może być również używany z rozwiązaniami Schmotzer Hacktechnik do mechanicznego zwalczania chwastów. Ponadto, uniwersalne systemy zbiorników przednich FTender do nasion i nawozów oraz FT-P do środków ochrony roślin i nawozów płynnych można łączyć z różnymi maszynami zawieszanymi AMAZONE w zależności od zastosowania. Różne systemy czujników monitorują i analizują proces pracy. Optymalny proces i jakość pracy są w centrum uwagi, jeśli chodzi o zestaw autonomiczny. Dzięki różnym horyzontom doświadczenia firm AgXeed, Claas i AMAZONE, wyzwania związane z techniką bezpieczeństwa można pokonywać z wyjątkową skutecznością.


Dla rolnika, kierownika gospodarstwa lub użytkownika zastosowanie autonomicznych systemów rolniczych oznacza w ostatecznym rozrachunku większą swobodę w zarządzaniu agronomicznym i strategicznym w przedsiębiorstwie.


 

Precea3000FCC-FTender1600_AgXeed_d0_kw_P5041607