13 sie 2021

Wiatr po Twojej stronie

Do pobierania pakietu dla mediów


 


System Amazone WindControl teraz dostępny również niezależnie od systemu ArgusTwin

Wiatr jest wszechobecny na całym świecie i stanowi poważne wyzwanie w praktyce rolniczej, jeśli chodzi o równomierne nawożenie mineralne. Dzięki systemowi Amazone WindControl wpływ wiatru na obraz rozsiewu można stale kontrolować i automatycznie korygować. System WindControl można stosować w rozsiewaczach zawieszanych ZA-TS i zaczepianych ZG-TS niezależnie od systemu monitorowania obrazu rozsiewu ArgusTwin.


Konflikt z wiatrem przy nawożeniu mineralnym 
Wiatr jest czasem silniejszy, czasem słabszy, wieje z różnych kierunków lub w jednej chwili wieje ze stałą siłą, a w następnej w porywach. W związku z tym wpływ wiatru na obraz rozsiewu ciągle się zmienia. Prędkość i kierunek wiatru zmieniają się zarówno w obrębie ścieżki technologicznej, jak i w porównaniu z sąsiednią ścieżką technologiczną.

Podczas rozsiewu nawozu wiatr jest parametrem, na który użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu, ale powinien go kontrolować. Z reguły głównym okresem użytkowania rozsiewacza odśrodkowego jest okres wegetacyjny na wiosnę. O tej porze roku prawdopodobieństwo konieczności pracy w wietrznych warunkach jest szczególnie wysokie.

Wiatr czołowy lub tylny rozprasza lub zagęszcza rozsiew. W obu przypadkach nie ma to wpływu na rozdział poprzeczny, tak więc odległość wyrzutu oraz efektywna szerokość robocza pozostają niezmienione. Wiatry boczne natomiast znacznie zmieniają rozdział poprzeczny. Rozsiew jest z jednej strony zagęszczony, a z drugiej rozproszony, co powoduje asymetryczny obraz rozsiewu. Zadaniem WindControl jest więc stała kontrola obrazu rozsiewu i takie ustawienie rozsiewacza, aby ponownie uzyskać symetryczny obraz.


Wyciszenie wiatru „za naciśnięciem guzika” powiększa okno czasowe użycia rozsiewacza 
Zamontowany na rozsiewaczu nawozów czujnik wiatru o wysokiej częstotliwości rejestruje zarówno prędkość, jak i kierunek wiatru i przekazuje te informacje do komputera roboczego. Przelicza on dane dotyczące prędkości jazdy i oblicza nowe ustawienia systemu dozowania i prędkości obrotowej tarcz rozsiewających, które są następnie automatycznie korygowane. Przy wietrze bocznym obroty tarczy od strony wiatru są podwyższane, a pozycja systemu dozowania przesuwana na zewnątrz. Równocześnie z drugiej strony maszyny obroty tarczy są redukowane a system rozsiewu obracany jest do środka. W ten sposób automatycznie przeciwdziała się wpływowi wiatru i zapewnia dokładność rozsiewu. Ponadto dzięki zastosowaniu systemu WindControl uzyskuje się większe okna czasowe dla nawożenia na polach.


Wiatr zawsze pod kontrolą 
Użytkownik ma w menu roboczym obok ważnych parametrów rozsiewacza również aktualne informacje o kierunku i sile wiatru oraz o jego porywach. Kolory sygnalizacji świetlnej informują, w jakim stopniu system WindControl jest jeszcze w stanie skompensować wpływ wiatru. Jeśli przy zbyt silnym wietrze zostanie osiągnięty limit regulacji lub jeśli porywy wiatru zmieniają się zbyt często, system wyda komunikat ostrzegawczy.

Maszt z czujnikiem wiatru jest automatycznie wysuwany wraz z włączeniem napędu tarcz rozsiewających. Czujnik wystaje poza kabinę ciągnika, aby nie dokonywać pomiarów w turbulencjach ciągnika. Jeśli tarcze rozsiewające zostaną wyłączone, czujnik wiatru powraca do pozycji między ciągnikiem a rozsiewaczem. Możliwa jest również obsługa ręczna.


Doskonałe wyniki w każdych warunkach 
W ramach rozbudowy systemu WindControl, firma Amazone oferuje system monitorowania obrazu rozsiewu ArgusTwin do rozsiewaczy odśrodkowych ZA-TS i ZG-TS. Za pomocą ArgusTwin można kontrolować cały obszar rozsiewu po prawej i lewej stronie dzięki 14 czujnikom radarowym. W przypadku odchyleń rozdział poprzeczny jest automatycznie optymalizowany poprzez regulację elektrycznego systemu dozowania. Może odbywać się to indywidualnie po każdej ze stron, dzięki czemu rozdział poprzeczny będzie idealnie dopasowany. System ArgusTwin zapewnia stały obraz rozsiewu również na zboczach, przy stosowaniu niejednorodnych rozsiewanych materiałów lub w przypadku wilgoci i związanych z nią zakłóceń w procesie rozsiewu.