8 mar 2022

Znaczny wzrost obrotów AMAZONE

Do pobierania pakietu dla mediów
Grupa Amazone pomimo roku gospodarczego pełnego wyzwań z uwagi na pandemię koronawirusa nadal utrzymała kurs wzrostowy, przekraczając kolejny próg obrotów powyżej 650 mln euro.

Po raz drugi z kolei bilans roczny tego producenta maszyn rolniczych i komunalnych wykazał znaczny wzrost obrotów. Po 15% w roku 2020 sprzedaż wzrosła tym razem aż o 22%. Całkowity obrót tego rodzinnego przedsiębiorstwa w roku gospodarczym 2021 osiągnął nową maksymalną wartość 655 mln € (w poprzednim roku 2020 było to 537 mln €). „Był to ogromny sukces całej grupy Amazone i naszych partnerów” – ciszą się obydwaj właściciele, Christian Dreyer i dr Justus Dreyer. „Zainteresowanie klientów nowoczesną techniką rolniczą pozwalającą precyzyjniej i oszczędniej wykonać niezbędne prace jest bardzo duże – zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie”. Grupa Amazone również w 2021 r. odniosła sukcesy dzięki swojej innowacyjności oraz szerokiej ofercie dla gospodarstw o różnej wielkości – zarówno w rolnictwie tradycyjnym, jak i ekologicznym.

Orientacja na światowe rynki

Wynika to przede wszystkim z mocnej pozycji na wszystkich ważnych rynkach eksportowych, które odpowiadają za ponad 80% sprzedaży. Amazone spełnia różnorodne wymagania poszczególnych krajów poprzez rozwój koncepcji maszyn zorientowanych na indywidualne zastosowania oraz stałą wymianę doświadczeń z lokalnymi rolnikami, doradcami i naukowcami.

Inwestycje i rozbudowa zakładów produkcyjnych

Liczba zatrudnionych na całym świecie w ciągu roku wzrosła do ok. 2000 osób. Nakłady na badania i rozwój wyniosły ponad 5% obrotu. Przedsiębiorstwo w roku obrotowym 2021 znów zainwestowało dwucyfrową wartość w milionach euro w środki trwałe.

Z uwagi na dalszy rozwój oferty produktów o dużej szerokości roboczej i produkowanych w większych seriach, grupa Amazone aktualnie zwiększa swoje moce produkcyjne. Trzy lata po otwarciu zakładu w Bramsche przyszedł czas na jego rozbudowę. Dodatkowa powierzchnia hal wynosząca 8000 m² pozwoli w przyszłości wydajnie produkować wszystkie serie opryskiwaczy polowych Amazone. Ponadto przewidziano tam dodatkowe miejsce na kontrolę maszyn i optymalizację jakości tych wymagających od strony technologicznej produktów. Związane z tym przeniesienie mocy montażowych pozwoli rozbudować Global Parts Centers w Tecklenburg-Leeden, co pozwoli poprawić dostępność serwisu na całym świecie.

Sukces dzięki innowacjom

Właściciele firmy sygnalizują, że „w nowoczesnej uprawie roślin decydującą rolę odgrywają tematy takie jak maksymalny plon, efektywność kosztów oraz zrównoważony rozwój”. „Z racjonalnym z punktu widzenia ekonomicznego wzrostem wydajności wiąże się też efektywne zastosowanie wszystkich środków produkcji”. W obszarze gospodarowania dostosowanego do zapotrzebowania firma Amazone już teraz zareagowała, oferując wiele innowacyjnych rozwiązań. Od wiosny 2021 r. w polu pracują pierwsze maszyny UX SmartSprayer. Są one wyposażone w wysoce precyzyjną technologię kamer i przetwarzania obrazu firmy Bosch, dzięki czemu są w stanie wykryć chwasty w uprawach rzędowych i punktowo aplikują w czasie rzeczywistym środki ochrony roślin, korzystając z know how od xarvioTM. Dzięki tej technologii będzie można w przyszłości ograniczyć zastosowanie środków ochrony roślin nawet o 80%.

Rosnące wymagania w zakresie wyboru substancji czynnych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska sprawiły, że Amazone opracowała nowy system bezpośredniego dozowania DirectInject dla zaczepianych opryskiwaczy polowych UX. Ten system wyróżniony srebrnym medalem Targów Agritechnica pozwala szybko dozować lub wstrzymywać dawkowanie dodatkowych produktów podczas oprysku, w zależności od indywidualnych wymagań danej powierzchni. Jest to decydująca zaleta pozwalająca zaoszczędzić czas pracy, koszty maszyn i środków ochrony roślin, jednocześnie zmniejszając obciążenie środowiska.

Przedsiębiorstwo charakteryzuje się innowacyjnością również w dziedzinie mechanicznego zwalczania chwastów technologią uprawy międzyrzędowej od firmy Schmotzer. „Uprawa międzyrzędowa ma duży potencjał w zintegrowanym rolnictwie na całym świecie. Widzimy tendencję w kierunku większej ekologiczności nowoczesnego rolnictwa, przykładowo poprzez kombinację uprawy międzyrzędowej oraz aplikacji pasmowej. W połączeniu z nawożeniem płynnym oraz celowym lub selektywnym stosowaniem środków ochrony roślin w tym samym cyklu roboczym, w przyszłości otworzą się nowe możliwości pozwalające na optymalizację uprawy gleby” – prognozują Christian Dreyer i dr Justus Dreyer.

Biorąc pod uwagę rosnącą odporność na środki ochrony roślin i ograniczenia w ich stosowaniu, uprawa gleby zaczyna odgrywać ogromną rolę w dziedzinie utrzymania higieny pola. Z związku z tym Amazone wprowadza w bieżącym roku na rynek nowy 6-belkowy kultywator Cobra do uprawy płytkiej. Oprócz optymalnego wymieszania pozostałości pożniwnych, wytwarza on dużą ilość drobnoziarnistej gleby. Zapewnia to roślinom optymalne warunki kiełkowania. 

Cobra
Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy Cobra 7000-2TX


Ponadto firma Amazone poprzez nośnik narzędzi TopCut wprowadziła na rynek nowy projekt umożliwiający uprawę dostosowaną do warunków klimatycznych. W zależności od sytuacji można wybierać spośród różnych narzędzi. Główna zasada, którą się tu kierowano, była ultrapłytka uprawa dla ograniczenia parowania wody oraz zapewnienia optymalnych warunków kiełkowania.

Amazone wzmacnia rolę intensywnej uprawy gleby poprzez rozwój dwóch całkowicie nowych serii pługów. Półzawieszany pług obrotowy z ilością korpusów od 7 do 9 w klasie ciągników o mocy do 400 KM zapewnia największe prędkości robocze i minimalne zużycie dzięki nowym korpusom SpeedBlade, przez co stał się nowym okrętem flagowym wśród maszyn tego typu. Dzięki automatycznemu dopasowaniu pierwszego korpusu AutoAdapt oraz oszczędzającemu materiał procesowi obrotu SmartTurn, Tyrok spełnia wysokie wymagania w dziedzinie precyzji i stabilności. Tymi samymi zaletami charakteryzuje się nowy zawieszany pług obrotowy Teres wyposażony w cztery do sześciu korpusów, dla mniejszych klas ciągników.

W dziedzinie wysiewu punktowego rozszerzono rodzinę Precea o składaną wersję o szerokości 6 metrów. Ta precyzyjna maszyna dla dużych prędkości roboczych obejmująca nawet 12 rzędów może zostać opcjonalnie wyposażona w tylny zestaw do nawożenia lub przedni zbiornik FTender zapewniający maksymalną wydajność.

Precea
Pneumatyczny siewnik punktowy Precea 6000-2CC Super


Również w dziedzinie techniki komunalnej daje się odczuć wzrost wymagań w dotyczący precyzji i komfortu obsługi. Amazone opracowała zupełnie nowy, współpracujący z ISOBUS rozsiewacz soli i solanki do zimowego utrzymania dróg – IceTiger. Dzięki unikalnemu systemowi transportu materiału przez przenośnik możliwa jest dokładna regulacja nawet najmniejszych dawek oraz ich optymalne rozsiewanie poprzez elektryczne sterowanie punktem podawania. IceTiger został odznaczony srebrnym medalem przez jury targów specjalistycznych demopark 2021.

Również udoskonalano maszyny do profesjonalnej pielęgnacji terenów zielonych. Samorządy zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na ekonomiczne typy kosiarek zawieszanych Grasshopper oraz kosiarki samojezdne Profihopper.

Ambitne formaty prezentacji i nowa struktura organizacyjna – aby być bliżej klienta

Liczne targi rolnicze musiały zostać w zeszłym roku odwołane lub przełożone z powodów związanych z pandemią. Dlatego Amazone przedstawiła w październiku zeszłego roku wszystkie nowości przeznaczone na targi Agritechnika w postaci samodzielnie zorganizowanej, cyfrowej konferencji prasowej, która cieszyła się dużym powodzeniem w międzynarodowej prasie branżowej. Poza tym Amazone stale informuje o swoich innowacjach z 2022 roku na własnej stronie internetowej, która tym razem udostępnia nowy format cyfrowy w postaci panoramicznej 360°. Ponadto zespół marketingowy z pełnym zaangażowaniem przeprowadza indywidualne prezentacje na miejscu, pozostając w stałym kontakcie z rolnikami i przedsiębiorstwami usługowymi zarówno w dziedzinie techniki, jak i metod uprawy.

Poprzez wprowadzenie nowej struktury linii produktowych Amazone w ostatnim roku przeniósła dziedziny kompetencji w zakresie uprawy roli, siewu, nawożenia i ochrony roślin w centrum swojej działalności. Każdą z tych linii zarządza inna, doświadczona osoba. Jak wskazują właściciele, „dzięki nowej strukturze jesteśmy jeszcze bliżej klientów, a także łączymy ze sobą wszystkie zaangażowane obszary przedsiębiorstwa”.

Przyszłość inteligentnego rolnictwa

Celem Amazone jest stały rozwój nowoczesnych i precyzyjnych technologii, pozwalających uzyskać większe zrównoważenie przy jednocześnie wysokim poziomie plonów oraz efektywność kosztów w najróżniejszych regionach rolniczych. Udziałowcy Amazone stwierdzają: „Widzimy ogromny potencjał dla nas i naszych partnerów handlowych w dziedzinie promowania nowych metod uprawy z uniwersalnymi i wydajnymi maszynami rolniczymi”. „W ramach naszych długofalowych badań nad Controlled Row Farming prowadzonych na naszym nowym gospodarstwie doświadczalnym w Wambergen, niedaleko naszego zakładu w Gaste, intensywnie zajmujemy się zwiększaniem bioróżnorodności w połączeniu z rozbudowanym płodozmianem, intensywną uprawą poplonów oraz zastosowaniu roślin towarzyszących. W średnim i długim okresie w tym projekcie upraw rzędowych będą również wypróbowywane autonomiczne maszyny rolnicze. Amazone współpracuje między innymi ze startupem AgXeed z Holandii. Punktem ciężkości rozwoju jest autonomizacja procesów roboczych maszyn zawieszanych za pośrednictwem otwartych, standaryzowanych interfejsów”.

Zrównoważony rozwój według Amazone rozpoczyna się już w momencie produkcji maszyn. Na dachach hal produkcyjnych firma zainstalowała już wielkopowierzchniowe instalacje fotowoltaiczne o dużym uzysku energii. W połączeniu z zastosowaniem własnych elektrociepłowni w zakładach w samych Niemczech ograniczono emisję CO2 o około 7 mln ton w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Perspektywy

Największy wpływ na wzrost obrotów będzie mieć w nadchodzących latach rozszerzony program produkcyjny obejmujący innowacyjne maszyny Amazone dostosowane do gleb i klimatów różnych części świata, a także rozwój nowych koncepcji maszyn oraz rozwiązań cyfrowych umożliwiających zrównoważoną produkcję żywności.

Wiarygodna ocena dalszego rozwoju biznesu nie jest obecnie możliwa ze względu na różnorodne, niecodzienne uwarunkowania polityczne i gospodarcze. Wysoki chwilowo portfel zamówień w Grupie Amazone konfrontowany jest z napiętą sytuacją po stronie dostawców, która obecnie, pomimo najintensywniejszych wysiłków, prowadzi częściowo do ograniczeń i opóźnień w produkcji.Z drugiej strony, w świetle otwartego konfliktu na Ukrainie trudno ocenić wynikające z niego, znaczące konsekwencje polityki handlowej. Niezależnie od biznesu, z dużym niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji. Nasze myśli są z ludźmi, naszymi pracownikami i partnerami w dotkniętych kryzysem obszarach.

Cenio
Zawieszany kultywator Cenio 3000 Super