12 wrz 2023

Nowa redlica skrzydełkowa 360 mm od AMAZONE dla kultywatorów Cenio i Cenius

Do pobierania pakietu dla mediów

Redlica skrzydełkowa 360 mm od AMAZONE w trzech różnych pozycjach montażu
Redlica skrzydełkowa 360 mm od AMAZONE w trzech różnych pozycjach montażu

Nowa redlica skrzydełkowa AMAZONE dla kultywatorów Cenio i Cenius jest teraz dostępna w szerokości 360 mm. Dzięki redlicy skrzydełkowej również za pomocą kultywatora mulczującego można zrywać płytko ściernisko na całej powierzchni, przerywając połączenia kapilarne w glebie. Zapobiega się w ten sposób wysuszeniu gleby w okresie letnim. Dodatkowo samosiewy zbóż i chwastów dzięki płytkiej obróbce mają doskonałe warunki do kiełkowania.

Redlica skrzydełkowa z 3 pozycjami montażowymi

Redlica skrzydełkowa o szerokości 360 mm można montować w 3 różnych pozycjach na różnej wysokości pod różnym kątem na zębach kultywatorów mulczujących Cenius i Cenio. 

Aby umożliwić płytkie podcinanie ścierniska, można zamontować redlicę skrzydełkową na dolnym otworze zęba. W ten sposób redlica skrzydełkowa jest ustawiona prawie równolegle do podłoża, dzięki czemu pracuje bardzo płytko na głębokości od 5 cm do 15 cm.

Nowa redlica skrzydełkowa 360 umożliwia płytką pracę i przecinanie materii organicznej w poz. 1.
Nowa redlica skrzydełkowa 360 umożliwia płytką pracę i przecinanie materii organicznej w poz. 1.

Optymalne zagłębianie się w podłoże dzięki lepszemu kątowi natarcia czubka redlicy w poz. 2 nawet na bardzo suchych glebach.
Optymalne zagłębianie się w podłoże dzięki lepszemu kątowi natarcia czubka redlicy w poz. 2 nawet na bardzo suchych glebach.

Stromy kąt natarcia w poz. 3 umożliwia jeszcze lepsze wymieszanie materii organicznej z glebą.
Stromy kąt natarcia w poz. 3 umożliwia jeszcze lepsze wymieszanie materii organicznej z glebą.

W przypadku bardzo suchych warunków i bardzo twardego podłoża w połączeniu z bardzo głęboką pozycją montażu redlic skrzydełkowych zagłębianie się kultywatorów mulczujących może być utrudnione. Z tego powodu istnieje druga pozycja montażu redlic skrzydełkowych. W ten pozycji redlice skrzydełkowe są przykręcane trochę wyżej, niż w pierwszej pozycji. Dzięki wyższej pozycji montażu czubek redlicy pracuje nieco głębiej niż redlica skrzydełkowa, co może powodować większy kąt pracy i ułatwiać zagłębianie się kultywatora w glebę. 

Dla lepszego wymieszania gleby można zamontować redlice skrzydełkowe w trzeciej pozycji montażowej. W tej pozycji skrzydełka są ustawione pod bardziej stromym kątem, niż w drugiej. Dzięki temu kątowi natarcia kultywator jeszcze bardziej intensywnie miesza materię organiczną z glebą, co stymuluje proces rozkładu.

Dzięki 3 pozycjom montażu redlic skrzydełkowych kultywator mulczujący może być stosowany w gospodarstwach o bardzo zróżnicowanych warunkach glebowych.

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • Umożliwia jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie kultywatora mulczującego
  • Właściwości robocze podczas płytkiego zrywania ścierniska dzięki płaskiemu ustawieniu skrzydeł.
  • Dzięki możliwości stromego ustawienia redlic zapewnione jest optymalne zagłębianie się kultywatora do pozycji roboczej nawet na bardzo suchej glebie
  • Lepsze wymieszanie resztek pożniwnych