Master_Big-Header_1440_745.jpg

Udowodnione korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Dokładny rozdział nawozu również na zboczu

ZA-V_Hangstreuset_d0_sh_IMG_0770_d1_220811_SIMA
Rozsiewanie nawozu na skrajnie nachylonych zboczach stawia szczególne wyzwania przed maszynami. Równomierny rozdział poprzeczny musi być zagwarantowany nawet, gdy ukształtowanie terenu silnie wpływa na proces rozsiewania. AMAZONE ma odpowiedź na ten problem: prosty, a jednocześnie wydajny zestaw do rozsiewania na zboczu dla maszyny ZA-V.

grafik-1
Ilustracja 1: Podczas rozsiewania na poziomym terenie punkt dozowania jest ściśle zdefiniowany. Po swobodnym upadku ziarna nawozu trafiają na określony punkt tarczy. Zestaw do rozsiewania na zboczu prowadzi nawóz dłużej, aż niemal do samej tarczy.

Jednorodny łan na zboczu

ZA-V_Fendt_Hanglage_d0_kw_DJI_0374_d1_220811_SIMA
Ten prosty element wyposażenia specjalnego pozwala znacznie poprawić rozdział poprzeczny nawozu na nachylonym terenie. Można w ten sposób ograniczyć błędy aplikacyjne i uzyskać jednorodną uprawę. Dzięki temu rolnicy mogą w pełni wykorzystać potencjał plonów, jednocześnie chroniąc środowisko.

Dokładny rozdział nawozu na całej szerokości roboczej stanowi podstawę jednorodnego, efektywnego w kontekście zasobów łanu, a także pozwala optymalnie wykorzystać pełen potencjał plonu. Dzisiejsza technologia radzi sobie z tym bez problemu na płaskim terenie. Przy skrajnych nachyleniach zbocza topografia ma jednak nadal istotny wpływ na strumień rozsiewanego materiału oraz wpływa na rozdział nawozu na powierzchni. Aby przeciwdziałać temu efektowi, AMAZONE w przypadku rozsiewaczy ZA-V oferuje prosty, a jednocześnie wydajny zestaw do rozsiewania na zboczu.

Proste wyposażenie specjalne o wyjątkowej efektywności

ZA-V_Hangausgleichsset_d0_kw_P7143069_d1_220811_SIMA
Zestaw do rozsiewania na zboczu jest montowany pod otworem wylotowym ZA-V. Blaszki prowadzą nawóz równomiernie do łopatek rozsiewających nawet, gdy teren jest pochylony. Możliwe jest doposażenie rozsiewacza nawozu ZA-V o zestaw do rozsiewania na zboczu.

Droga ziarna nawozu aż do powierzchni docelowej jest zdefiniowana w sposób optymalny. Po otwarciu zasuwy rozsiewany materiał spada swobodnie na zdefiniowany punkt tarczy rozsiewającej. Ziarno jest przyśpieszane przez łopatki i rozdzielane na powierzchni. 


Podczas rozsiewania na zboczach możliwe są różne scenariusze. Zarówno podczas rozsiewania pod górę, jak i w dół zbocza kształt strumienia jest inny, niż na terenie płaskim. To samo dotyczy rozsiewania w poprzek zbocza. W tych sytuacjach roboczych w wyniku pochylenia rozsiewacza materiał jest podawany na inne miejsce tarczy rozsiewającej. Podczas gdy w wypoziomowanym rozsiewaczu nawóz trafia na tarczę rozsiewającą pod kątem prostym, na skrajnie pochylonym terenie miejsce zderzenia z tarczą przesuwa się, co ma bezpośredni wpływ na kształt strumienia. Dzięki zastosowaniu zestawu do rozsiewania na zboczach nawóz jest prowadzony niemal do samej tarczy, co pozwala zminimalizować efekt przechylenia. 

Udowodnione korzyści ekonomiczne i ekologiczne

innovationfarm-logo
Rozdział poprzeczny nawozu na zboczu można łatwo zoptymalizować poprzez zastosowanie prostego wyposażenia specjalnego. Zastosowanie zestawu do rozsiewania na zboczach pozwala w szczególności poprawić zasięg rozrzutu nawozu i jego rozdział poprzeczny. Jak pokazała szeroko zakrojona próba polowa InnovationFarm w Austrii, zestaw do rozsiewania poprzecznego poprawia rozdział przy wysiewie w poprzek skrajnie nachylonych zboczy o co najmniej 5 punktów procentowych współczynnika zmienności. Udowodniono to zarówno przy aplikacji w poprzek zbocza, jak i podczas nawożeniu pod górę i z góry. Obok aspektów ekonomicznych ważne są też korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego (InnovationFarm, 2022).

Udowodniona precyzja

jazda-po-zboczu

InnovationFarm w austriackim Wieselburgu zajął się w 2022 roku tematem rozsiewania nawozu na zboczach. Praktyczne próby polowe pozwoliły zbadać wpływ nachylenia zbocza na rozdział poprzeczny. Wykorzystano rozsiewacze nawozu z typoszeregu ZA-V z zestawem do rozsiewania na zboczu oraz bez niego.


Więcej informacji i szczegółów na temat przeprowadzonych prób, ich wyników oraz samej placówki badawczej można znaleźć na stronie internetowej InnovationFarm.

Obszerny raport z testu znajduje się w czasopiśmie Landwirt 22/2022.

Studium użycia: rozsiew na zboczu

  • Pochylenie: 9 stopni lub 16%

Rezultat: Jazda pod górę i z góry

Streuflanken_ohne_Hangstreuset_ab-und-auffahrt_d1_230124
Jazda z góry – jazda pod górę – bez zestawu do rozdziału poprzecznego: Nierówny rozkład

Streuflanken_mit_Hangstreuset_ab-und-auffahrt_d1_230124
Jazda z góry – jazda pod górę – z zestawem do rozdziału poprzecznego: Doskonały rozkład nawozu.
Rezultat: Jazda w poprzek zbocza

Streuflanken_ohne_Hangstreuset_quer_d1_230109
Jazda w poprzek zbocza bez zestawu do rozsiewania na zboczu: Nierówny rozdział wskutek przesunięcia bocznego bocznych segmentów strumienia.

Streuflanken_mit_Hangstreuset_quer_d1_230109
Jazda w poprzek – z zestawem do rozsiewania na zboczu: Nierówny rozdział wskutek przesunięcia bocznego bocznych części strumienia.

Dzięki prostym rozwiązaniom technicznym można zoptymalizować rozdział poprzeczny nawozu. Zastosowanie zestawu do rozsiewania na zboczu pozwala poprawić w szczególności zasięg wyrzutu oraz rozkład ilościowy


Podczas przeprowadzanych prób uzyskano poprawę rozdziału poprzecznego dochodzącą do 5 punktów procentowych współczynnika zmienności. Obok aspektów ekonomicznych ważne są też korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego.


Jazda poprzeczna z zestawem do rozsiewania na zboczu: W wersji z zestawem do rozsiewania na zboczu stwierdzono współczynnik zmienności wynoszący 4,9%. 


Tutaj można zaobserwować udoskonalony, symetryczny rozkład ilościowy z zestawem do rozsiewania na zboczu w porównaniu z wyposażeniem standardowym.


h1 ihsddkhskjhhsdhasdhkasdhkajds

h2 jkhfhsdfhsdjhfjsdhshdkfj

h3 jkdshfkjhsdfhsdhfsdh

strong

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki nawożenia

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.