Alternatywa:

Alternativ zur automatischen Seitenhang-Steuerung für AutoTrail (1)UG_Deichsel_d0_kw_2169

… do automatycznego sterowania w zależności od zbocza dla AutoTrail jest dostępna także ręczna, hydrauliczna korekta sterowania zaczepem na zboczach.

  • Przy transporcie po drogach niekierowane do 40 km/h

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.