AmaSelect Spot

AmaSelect Spot (1) Drohneneinsatz3_d1_190813

Zmienna aplikacja środków ochrony roślin na podstawie map punktowych


Zmienne zwalczanie chwastów
W celu ograniczenia zużycia środków ochrony roślin AMAZONE oferuje w ramach systemu AmaSelect punktowe zwalczanie chwastów na podstawie punktowych map aplikacyjnych. Tworzeniem map punktowych zajmują się zewnętrzni dostawcy.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.