Automatyczne przełączanie sekcji szerokości

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, to mogą być one uruchomiane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i w poprzeczniakach.


Zalety automatycznego przełączania sekcji szerokości:

  • Odciążenie kierowcy
  • Zwiększona precyzja nawet w nocy lub przy wyższych prędkościach
  • Mniej przypadków nakładek i miejsc nieopryskanych
  • Oszczędność materiałów eksploatacyjnych
  • Mniej uszkodzeń roślin i zanieczyszczeń środowiska

„Dzięki Section Control komputer ISOBUS znacznie odciąża kierowcę”.
(„dlz agrarmagazin“ – „Recenzja rozsiewacza nawozów ZA-TS” · 02/2017)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.