Belka polowa Super-L3

Super-L3-Gestänge (1) L3_36m_Ausschnitt_links_pers_Duesenkoerper_d1_190109

O szerokości roboczej 36 m

Belka polowa Super-L3 uzupełnia belkę polową Super-L2 o szerokość roboczą 36 m. Każdy z wysięgników zewnętrznych i środkowych ma długość 6 m, w związku z czym belka polowa Super-L3 jest podzielona na tylko 3 elementy składane po każdej stronie. Pozwala to na stosowanie belki polowej Super-L3 o szerokości 36 m również przy zredukowanej szerokości roboczej do 24 m i 12 m. Zewnętrzne wysięgniki są wykonane w całości z konstrukcji aluminiowej z dodatkowymi profilami poprzecznymi. Zapewnia to bardzo wysoką wytrzymałość przy jednocześnie najniższej masie własnej. Zapewnia to bardzo wysoką wytrzymałość przy jednocześnie najniższej masie własnej. 


  1. 12 m
  2. 24 m
  3. 36 m

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.