DistanceControl z 2 sensorami albo DistanceControl plus z 4 sensorami

DistanceControl mit 2 Sensoren (1) Grafik_DistanceControl_UG_d0_20150203

Całkowicie automatyczne prowadzenie belki polowej DistanceControl z 2 czujnikami lub DistanceControl plus z 4 czujnikami jest możliwe w połączeniu z rozkładaniem belki Profi 1 (Super-S2 i Super-L1) lub rozkładaniem belki Profi 2 (Super-S2). Na polach o bardzo zróżnicowanym stopniu rozwoju roślin lub przy częściowo wyległych roślinach może się zdarzyć, że belka polowa wyposażona w 2 czujniki będzie zanurzała się w łan. W takim wypadku pomocne jest wyposażenie w cztery czujniki. Są one połączone równolegle i uwzględniany jest sygnał z czujnika znajdującego się najbliżej powierzchni docelowej.


  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Czujniki kątów

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.