Elastyczna konfiguracja szerokości roboczych i sekcji

Za pomocą AmaSelect można skonfigurować dowolną ilość sekcji szerokości z równie dowolną ilością rozpylaczy. Zwłaszcza w przypadku rolników lub firm usługowych z różnymi systemami ścieżek technologicznych, sterowanie rozpylaczami można w ten sposób łatwo dopasować do danej szerokości roboczej.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.