Myjka zewnętrzna

Wascheinrichtung (1) UX_0112

Pistolet natryskowy myjki zewnętrznej pozwala dokładnie umyć opryskiwacz polowy z zewnątrz, jeszcze na polu, zaraz po pracy.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.