Optymalne właściwości jezdne – perfekcyjne systemy kierowania do UX 11201

Optimales Fahrverhalten (1) CombiBild

Podwójna oś skrętna DoubleTrail

  • aktywny, wymuszony skręt elektroniczny
  • dobre podążanie po śladach to mniej kolein na polu
  • łatwe manewrowanie dzięki aktywnej, inteligentnej osi tylnej
  • zawsze bardzo spokojne, delikatne prowadzenie belki polowej

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.