Problem – przenawożenie i niedonawożenie na zakrętach

AmaSelect CurveControl (1) Kurvenfahrten_ohne_AmaSelect_CurveControl_d1_190829

Dotychczas podczas jazdy na zakrętach przy aplikacji środków ochrony roślin po wewnętrznej stronie zakrętu dozowana była nadmierna ilość, a po zewnętrznej stronie zakrętu niedostateczna ilość środka ochrony roślin. Im szersza jest belka robocza, tym większy stanowi to problem. Nadmierne dozowanie po wewnętrznej stronie zakrętu jest problematyczne, ponieważ może być tu dozowana ilość środka przekraczająca zadaną dawkę o ponad 300%.


  1. Żądana dawka oprysku

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.