SwingStop – redukcja poziomych ruchów belki polowej

SwingStop (3) UX5201_d0_kw_3551_d1_170821

AMAZONE w wyposażeniu specjalnym do systemu regulacji belki polowej ContourControl oferuje aktywny układ tłumienia drgań SwingStop, spełniający coraz bardziej rosnące wymagania wobec poziomego położenia belki polowej, jak na przykład dostosowanie do większych szerokości roboczych i większych prędkości jazdy. Oddziaływania zewnętrzne, takie jak nierówności terenu, jazda po zakrętach, procesy przyspieszenia oraz rosnące prędkości robocze, powodują ogromne obciążenia belki polowej w kierunku poziomym. Może to spowodować ruchy poziome wysięgników belki polowej, a tym samym bardzo negatywnie wpływać na rozkład wzdłużny na zewnątrz belki polowej.

Ponieważ ruchy poziome silniej występują na zewnątrz belki polowej, ten efekt bardzo zwiększa się w przypadku belek polowych o dużej szerokości. Aby zmniejszyć te drgania poziome, SwingStop mierzy za pomocą czujników przyspieszenia występujące w wysięgnikach belki polowej. Obydwa aktywnie działające siłowniki hydrauliczne w zawieszeniu belki polowej aktywnie wyrównują te drgania i zapewniają bardzo stabilne położenie belki polowej w poziomie.


Zalety układu SwingStop:

  • Optymalny rozkład wzdłużny
  • Redukcja poziomych ruchów belki polowej zapewnia stabilne położenie belki w poziomie
  • Bardzo szybki, elegancki i precyzyjny system pracy nawet przy bardzo dużych prędkościach roboczych
  • Najwyższy poziom wydajności przy najwyższej precyzji


„Łącznie sześć ultradźwiękowych czujników zapewnia prowadzenie na wysokości w układzie równoległoboku, regulację kompensacji nachylenia oraz kontrolę zmiany geometrii belki polowej (dodatnio oraz ujemnie). Na pagórkowatym terenie to rewelacja, szczególnie jeśli chodzi o możliwość szybszego opryskiwania przy mniejszej odległości od powierzchni docelowej.”
(„profi” – „Test praktyczny Amazone UX 4201 Super” · 02/2020)


„I w końcu gdy pada hasło „szybko” pojawia się „SwingStop”: Jest to aktywny, hydrauliczny układ sterowania z czujnikami przyspieszenia na końcach belki polowej, który przeciwdziała poziomym wahaniom – zanim pojawią się jakiekolwiek widoczne dla oka wibracje.”
(„profi” – „Test praktyczny Amazone UX 4201 Super” · 02/2020)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.