System podwójnej pompy – wydajny i niezawodny

UX Super posiada niewymagający konserwacji system podwójnej pompy. Podczas gdy jedna pompa zasila belkę polową i mieszadło dodatkowe podczas oprysku, druga pompa intensywnie miesza zawartość zbiornika poprzez mieszadło główne. Podczas napełniania przy znamionowej prędkości obrotowej pełna moc obu pomp jest dostępna do napełniania zbiornika cieczy roboczej. Jednocześnie inżektor umożliwia dodatkowo odsysanie rozwadniacza lub zwiększenie całkowitej wydajności napełniania do 900 l/min.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.