Zbiornik wody płuczącej z włączaniem Vario do płukania i rozcieńczania

W dużym zbiorniku wody płuczącej zawsze jest wystarczająco dużo czystej wody do płukania i rozcieńczania resztek cieczy roboczej. Gdy przełączanie Vario ustawi się na „Płukanie“, to czysta woda umyje filtr ssący, armaturę, przewód belki polowej oraz rozpylacze.

Jest to możliwe także przy napełnionym zbiorniku cieczy roboczej. Wyeliminowano usterki powstające w wyniku zasychania cieczy roboczej.


  1. Zbiornik wody płuczącej
  2. Zbiornik wody do mycia rąk

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.