AmaClick

UX_0086_rdax_170x82.jpg

W uprawach specjalnych i zabiegach gniazdowych często trzeba włączać oraz wyłączać poszczególne sekcje po środku belki polowej. AmaClick jest ergonomicznym zespołem obsługowym, mogącym pracować tak w połączeniu z wielofunkcyjnym uchwytem AmaPilot+, jak i samodzielnie z terminalem ISOBUS.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.